Tìm hiểu xem cách mua tiếp cận và tần suất có thể hỗ trợ bạn ra sao trong việc tiếp cận số người đáng kể (ước tính) thuộc đối tượng mục tiêu, cũng như kiểm soát tần suất hiển thị thông điệp của chiến dịch quảng cáo, tương tự như khi mua quảng cáo truyền hình.