Đấu giá quảng cáo trên Facebook có khả năng mang lại giá trị tối đa cho nhà quảng cáo và tối ưu hóa trải nghiệm của người tiêu dùng. Khám phá cách hệ thống chọn quảng cáo chiến thắng và phân phối cho đúng đối tượng vào đúng thời điểm.