Trình quản lý quảng cáo là công cụ tạo quảng cáo đồng nhất dành cho bất kỳ ai muốn quảng cáo trên Facebook, Instagram, Messenger hoặc Audience Network. Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo, đăng và mua quảng cáo trên nhóm ứng dụng và dịch vụ của Facebook.