ใช้บทเรียนนี้เพื่อประยุกต์ใช้แนวคิดที่จำเป็นในการระบุและใช้พาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์สำหรับชุมชนของคุณ