การประมูลโฆษณาของ Facebook ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ลงโฆษณาได้รับมูลค่ามากที่สุดและปรับประสบการณ์ของผู้บริโภคให้เหมาะสม สำรวจว่าโฆษณาที่ชนะได้รับเลือกอย่างไรและผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อแสดงต่อกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมได้อย่างไร