ตัวจัดการโฆษณาของ Facebook มอบมุมมองที่สมบูรณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโฆษณาของคุณบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในเครือ Facebook ให้กับคุณ สำรวจวิธีเข้าถึงส่วนต่างๆ ของตัวจัดการโฆษณาและใช้งานฟังก์ชั่นการรายงานของเครื่องมือนี้