ตัวจัดการโฆษณาเป็นเครื่องมือสร้างโฆษณาแบบรวมศูนย์สำหรับทุกคนที่ต้องการลงโฆษณาบน Facebook, Instagram, Messenger หรือ Audience Network บทเรียนนี้จะสอนคุณสร้าง เผยแพร่ และซื้อโฆษณาบนกลุ่มแอพและบริการของ Facebook