บทเรียนนี้จะแสดงวิธีเพิ่มการมีส่วนร่วมและขยายชุมชนด้วยเครื่องมือต่างๆ ของ Facebook