Bu derste katılımcılar, işletmelerin Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta nasıl varlık oluşturabileceğini inceleyecek.