บทเรียนนี้จะทบทวนวิธีที่ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างตัวตนบน Facebook, Instagram และ WhatsApp