บทเรียนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณและแนะนำกลุ่มเป้าหมายของโฆษณา 3 ประเภทที่คุณสามารถใช้ได้บนตัวจัดการโฆษณา