บทเรียนนี้จะทบทวนวิธีสร้างงบประมาณที่ระดับชุดโฆษณา คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการใช้จ่ายและประเภทของงบประมาณที่คุณต้องการสร้างภายในชุดโฆษณาเพื่อช่วยควบคุมการใช้จ่ายในภาพรวม