Trình quản lý kinh doanh là nơi bạn có thể làm tất cả những việc như quản lý tài khoản quảng cáo, Trang, ứng dụng và quyền của mình. Trước khi thiết lập Trình quản lý kinh doanh, bạn cần nắm được cấu trúc và những lợi ích chính của công cụ này.