Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt tài khoản quảng cáo cho phù hợp với nhu cầu của chiến dịch quảng cáo.