Trình quản lý quảng cáo là công cụ tạo quảng cáo đồng nhất dành cho bất kỳ ai muốn quảng cáo trên Facebook, Instagram, Messenger hoặc Audience Network.