เปรียบเทียบการกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มเป้าหมายหลักกับกลุ่มเป้าหมายประเภทอื่นๆ ที่คุณสามารถกำหนดเป้าหมายได้ในฐานะธุรกิจ