เมื่อเราแสดงโฆษณา เราพยายามรักษาความสมดุลระหว่างมูลค่าที่ผู้ลงโฆษณาจะได้รับและประสบการณ์ในเชิงบวกที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือ Facebook

ใช้บทเรียนนี้เพื่อ
ทำความเข้าใจว่าผู้คนมองเห็นโฆษณาอย่างไรและเพราะอะไร
ระบุองค์ประกอบหลัก 3 อย่างของระบบแสดงโฆษณาของ Facebook
สรุปว่าช่วงการเรียนรู้ทำอะไรให้กับโฆษณาของคุณ