แคมเปญ Facebook ทุกรายการเชื่อมโยงอยู่กับวัตถุประสงค์ของโฆษณา วัตถุประสงค์ของโฆษณานี้เป็นตัวกำหนดเกณฑ์ชี้วัดที่คุณจะเห็นในคอลัมน์ “ผลลัพธ์” ในตัวจัดการโฆษณา

ใช้บทเรียนนี้เพื่อ

เลือกใช้เกณฑ์ชี้วัดที่เหมาะสมในคอลัมน์ “ผลลัพธ์” ของตัวจัดการโฆษณาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการโฆษณาของแคมเปญโฆษณาของคุณ