ตัวจัดการธุรกิจช่วยให้คุณจัดการบัญชีโฆษณา เพจ แอพ และสิทธิ์การอนุญาตต่างๆ ของคุณได้ในที่เดียว ก่อนที่คุณจะตั้งค่าตัวจัดการธุรกิจ คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจโครงสร้างและประโยชน์สำคัญของเครื่องมือนี้ก่อน