เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานตัวจัดการธุรกิจและวิธีเริ่มต้นใช้งาน