ตัวจัดการโฆษณาเป็นเครื่องมือสร้างโฆษณาแบบรวมศูนย์สำหรับทุกคนที่ต้องการลงโฆษณาบน Facebook, Instagram, Messenger หรือ Audience Network