สำรวจวิธีสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจากแหล่งที่มาต่างๆ