Gunakan pelajaran ini untuk membuat keputusan yang diperlukan guna membangun model kesinambungan untuk komunitas Anda, termasuk peluang untuk menghasilkan pendapatan, jika ada.