ใช้บทเรียนนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ ข้อจำกัดในการกำหนดเป้าหมายของโฆษณาสำหรับแอลกอฮอล์ บริการทางการเงิน สุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย และการออกเดท นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติสำหรับการกำหนดเป้าหมายโฆษณา