ใช้บทเรียนนี้เพื่อ: - ทำความเข้าใจนโยบายโฆษณาบน Facebook - ทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนการตรวจสอบโฆษณาและขั้นตอนการอุทธรณ์ - ทราบว่าธุรกิจประเภทใดที่ไม่สามารถโฆษณาในกลุ่มแอพและการบริการของ Facebook