Qua bài học này, bạn sẽ tìm hiểu: Các hạn chế về nhắm mục tiêu đối với các quảng cáo về đồ uống có cồn, dịch vụ tài chính, hẹn hò, sức khỏe và thể hình. Chính sách không phân biệt đối xử khi nhắm mục tiêu quảng cáo.