Qua bài học này, bạn sẽ: -Nắm được chính sách quảng cáo của Facebook. -Làm quen với quy trình xét duyệt quảng cáo và kháng nghị. -Biết loại hình doanh nghiệp nào không được quảng cáo trên nhóm ứng dụng và dịch vụ của Facebook.